Мінімальна вартість

Від 13,000.00  грн.

Грунтуючись на обрану Вами схему сертифікації та інформації про об’єкт сертифікації, ми оперативно визначимо для Вас терміни і вартість проведення процедури сертифікації.

Технічні умови (розробка + реєстрація)

Технічними умовами (ТУ) називається документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні задовольняти конкретний виріб, матеріал, речовина тощо, або їх група. Крім того, в ТУ повинні бути вказані процедури, за допомогою яких можна встановити, чи дотримані дані вимоги. Внесені в базу даних технічні умови можуть використовуватися при оцінці відповідності продукції вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів і національних стандартів.

Розробка ТУ здійснюється за рішенням розробника і / або виробника або на вимогу замовника (споживача) при відсутності нормативної документації (ДСТУ, ГОСТ) на продукцію, що випускається або невідповідність характеристик вимогам державних стандартів. Технічні умови є невід’ємною частиною комплекту конструкторської або іншої технічної документації на продукцію, а при відсутності документації повинні містити повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, контролю і приймання.

Технічні умови розробляють на один конкретний виріб, матеріал, речовину або декілька конкретних виробів, матеріалів, речовин і т. п. (тоді вказується код за ДКПП на кожен виріб, матеріал та ін.) Вимоги, встановлені технічними умовами, не повинні суперечити обов’язковим вимогам державних або міждержавних стандартів, що поширюються на дану продукцію.
У технічних умовах описуються вимоги до якості, виконання, основними характеристиками, сировини, методів випробувань, безпеки, пакування та маркування, транспортування та зберігання продукції, що виготовляється. Розробку технічних умов регламентує ДСТУ – Н 1.3:2015 “Національна стандартизація. Настанова. Технічні умови України. Настанови щодо розробляння” (завантажити), який містить вимоги до правил побудови, викладення, погодження та затвердження ТУ.

Порядок розробки технічних умов:

  • Розробку проекту технічних умов;
  • Узгодження проекту ТУ з органами держнагляду;
  • Реєстрація ТУ (внесення в базу даних технічних умов України).

Співробітники нашого підприємства виконують розробку, реєстрацію, зміни, узгодження технічних умов на харчову, машинобудівну та інші види продукції. Якщо Технічні умови зареєстровані і знаходяться в базі даних ТУ України, потрібно зайти в Каталог технічних умов України та перевірити їх наявність

Додаткова інформація

Термін дії

Термін дії технічних умов, як правило, встановлюється не більше 5 років, після чого проводяться їх періодичні перевірки.

14 + 14 =